Mẫu thiết kế các tầng tại dự án Pruksa Town

Mẫu thiết kế các tầng tại dự án Pruksa Town

Dưới đây là mẫu thiết kế các tầng tại khu nhà 3 tầng và khu nhà 5 tầng thuộc dự án Pruksa Town Hoàng Huy, Hải Phòng.

Các mẫu thiết kế các phòng tầng 1, tầng 2, tầng 3 khu tòa nhà 3 tầng nhà ở xã hội Pruksa Hoàng Huy.

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Các mẫu thiết kế các phòng tầng 1, tầng 2, tầng 3 khu tòa nhà 5 tầng nhà ở xã hội Pruksa Hoàng Huy.

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG