Việc sửa đổi hàng loạt các quy định pháp luật về nhà đất gồm đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh,… sẽ tác động lớn đến người dân và các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Nội dung cụ thể của quyết định sửa đổi pháp luật về nhà đất

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục văn bản để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Chính phủ và bộ trưởng.

Sắp tới hàng loạt quy định về nhà đất sẽ được sửa đổi

Theo đó, Thủ tướng phân công cho các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực gồm: Xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, sửa đổi và bổ sung 22 thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực: Xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh. Bổ sung 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở.

Các bộ phận sẽ đảm nhiệm trọng trách sửa đổi pháp luật nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải chỉ đạo trực tiếp, bố trí đủ kinh phí và nhân lực cho việc nghiên cứu, soạn thảo, đảm bảo chất lượng và tiến độ để trình Chính phủ, Thủ tướng hoặc ban hành theo thẩm quyền như Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định.

Sắp tới hàng loạt quy định về nhà đất sẽ được sửa đổi

Tiếp đến, các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp lập kế hoạch soạn thảo, thẩm tra, thẩm định, trình ban hành với từng văn bản trong Danh mục.  Đồng thời, phải phân công trách nhiệm, đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, công khai nội dung, tiến độ công việc, lãnh đạo phụ trách, tên chuyên viên đơn vị theo dõi kết quả cụ thể trong từng giai đoạn.

Trong đó, quan trọng nhất là Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp phải cử người tham gia soạn thảo, chỉnh lý, theo dõi ngay từ đầu và suốt quá trình xây dựng, trình ban hành, ưu tiên và đẩy nhanh việc thẩm tra, thẩm định các văn bản.

Thủ tướng quy định không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản. Trong trường hợp đặc biệt, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo báo cáo, giải trình để Thủ tướng xem xét và đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai hoạt động nếu có khó khăn vướng mắc thì cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với văn Văn phòng Chính phủ, Bộ tư Pháp và các cơ quan liên quan giải quyết hoặc kịp thời xin ý kiến của Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng về lĩnh vực đó.

Việc sửa đổi lại các quy định pháp luật về nhà đất là một trong những quyết sách  lớn của chính phủ trong năm 2017 và sẽ tác động lớn đến đông đảo người dân. Hãy thường xuyên truy cập vào website Địa ốc Phú Thịnh để cập nhật những tin tức về bất động sản Hải Phòng và các chính sách về nhà đất mới nhất nhé!
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG