Thủ tục sang tên nhà đất mua bán không có hợp đồng công chứng

Thủ tục sang tên nhà đất mua bán không có hợp đồng công chứng


Theo điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

Trong các trường hợp mua bán, tặng cho, trao đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì đều phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hợp đồng được công chứng, chứng thực

Như vậy, căn cứ theo quy định về việc mua bán nhà phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, việc mua bán nhà bằng giấy tờ viết tay được xem như là hợp đồng bị vô hiệu về hình thức. Do đó, trong trường hợp mua bán không có hợp đồng công chứng thì người mua cần liên hệ với người bán để thực hiện việc ký kết hợp đồng tại văn phòng công chứng hoặc tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Trong trường hợp người bán không hợp tác ký lại hợp đồng công chứng thì người mua có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi có đất, công nhận hiệu lực của văn bản mua bán viết tay theo quy định tại Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 với nội dung như sau:

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ các trường hợp sau:

     Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

-     Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này thì các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Như vậy, trong trường hợp mua bán nhà đất không có hợp đồng công chứng, chứng thực thì một hoặc cả hai bên đã thực hiện được ít nhất 2/3 nghĩa vụ hợp đồng thì người mua có thể tự làm đơn yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng này. Sau khi có quyết định của tòa án thì bạn có thể tiếp tục thực hiện thủ tục sang tên sổ đó đứng tên.

>>> Thủ tục, giấy tờ sang tên nhà đất

>>> Thủ tục, hồ sơ cho tặng quyền sử dụng đất
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG