Sổ đỏ ghi tên tất cả các thành viên?

Trong sổ đỏ, những thành viên có chung quyền sử dụng đất mới ghi tên. Tuy nhiên, họ cũng có quyền lựa chọn ghi tất cả vào sổ hay cử đại diện.

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quy định theo chi tiết của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12/2017.

Bổ sung tên các thành viên trong gia đình

Thông tư 33 sửa đổi cụ thể như sau: Bổ sung điểm c khoản 1 điều 5 theo hướng hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “HGĐ, gồm ông/bà”, sau đó ghi các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ thân nhân của chủ HGĐ, địa chỉ thường trú của HGĐ như quy định tại điểm a khoản 1 này. Trường hợp chủ HGĐ không có quyền sử dụng đất chung của HGĐ thì ghi người đại diện là thành viên khác có chung QSDĐ của HGĐ. Tiếp theo ghi “Cùng SDĐ, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng SDĐ hoặc cùng SHTS) và ghi lần lượt thông tin cá nhân vào.


So với quy định cũ, thông tư 33 đã bổ sung đối tượng “những thành viên còn lại trong HGĐ có chung QSDĐ, quyền SHTS gắn liền với đất”. Nội dung trên gây nhiều tranh cãi trong dư luận bởi nếu ghi tên đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình sẽ gặp khó khăn khi mua bán, chuyển nhượng, làm rắc rối thêm các thủ tục hành chính.

Để giải thích cho vấn đề này, đại diện Bộ TN-MT cho biết quy định không yêu cầu bắt buộc phải ghi tên "tất cả các thành viên trong HGĐ" mà chỉ cho phép ghi tên "thành viên có chung QSD, SHTS gắn liền với đất". Như vậy, nếu cá nhân tự tạo lập nhà cửa, đất đai thì vẫn sẽ ghi tên chủ sở hữu đất là chính cá nhân đó, còn nếu tài sản được hình thành trong quá trình hôn nhân, được ghi nhận là vợ và chồng cùng tạo lập thì sẽ đứng tên chung, "không phải ghi tên con cái hay thành viên khác trong gia đình mà không tham gia đóng góp công sức vào việc tạo lập tài sản gắn liền với đất như một số cách hiểu hiện nay. Trừ khi bố mẹ muốn thực hiện quyền cho, tặng, thừa kế thì thực hiện theo các quy định của pháp luật".

Được quyền lựa chọn có ghi tên vào sổ đỏ hay không

Về những "phiền phức" bị gây ra khi chuyển nhượng đất phải có mặt đầy đủ các thành viên trong thực tế thì nhiều gia đình ly tán hoặc sống cách xa nhau, đi lại khó khăn…Đại diện cơ quan soạn thảo thông tư cho biết có 2 phương án giải quyết vấn đề như sau:


Thứ nhất: nếu tất cả thành viên muốn đứng tên chung thì sẽ thể hiện tất cả trên sổ đỏ nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng, được sự đồng thuận của tất cả thì có thể cử 1 người đứng ra làm.

Thứ hai: Có thể cử một người làm đại diện đứng tên trên giấy tờ, tuy nhiên người đó sẽ chỉ được ghi tên với vai trò là “đại diện”, chứ không phải là “chủ đất” để tránh mất quyển lợi của người cùng sở hữu quyền sử dụng đất.

Tóm lại, yêu cầu không bắt buộc những ai có chung hộ khẩu đều phải ghi tên trên giấy tờ đất mà chỉ những thành viên có chung QSDĐ mới ghi tên trong sổ đỏ. Đông thời cũng không bắt buộc ghi tên nếu không muốn mà các thành viên có quyền lựa chọn. Như vậy, cách làm mới này có thể tránh tình trạng người đứng tên lén lút sang nhượng đất làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người đồng sở hữu.

 

 
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG