Quy định về việc cấp sổ hồng cho chung cư

Quy định về việc cấp sổ hồng cho chung cư

Chủ đầu tư chung cư có trách nhiệm làm các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu chung cư cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.


Tuy nhiên thực tế, có không ít trường hợp cư dân đã được nhận bàn giao nhà và vào ở từ lâu nhưng vẫn gặp nhiều vướng mắc khi làm thủ tục cấp sổ hồng. Vậy quy định về việc cấp sổ hồng cho chung cư hoàn thiện là như thế nào?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 99/2014/NĐ-CP: Trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở; trường hợp người mua thuê mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua cho người mua, thuê mua nhà ở.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cho người mua. Tuy nhiên, người mua cũng có thể tự mình thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận bằng việc yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến nhà ở để thực hiện. Hồ sơ và các giấy tờ liên quan bao gồm: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở huux nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; biên bản bàn giao nhà đất, công trình xây dựng. Người mua cần nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương.

Về các khoản phí và lệ phí phải nộp, theo quy định tại Điều 6, 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ khi thược hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà là 0,5% x giá nhà do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại địa phương quy định. Trong trường hợp, nếu giá tại Hợp đồng mua bán cao hơn mức giá quy định thì giá được áp dụng để tính lệ phí trước bạ là giá tại Hợp đồng mua bán. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 100 nghìn đồng 1 giấy đối với cá nhân, không quá  500 nghìn đồng 1 giấy đối với tổ chức.

Về thời gian thực hiện, không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG