Nhờ người đứng tên sổ đỏ là vi phạm pháp luật?

Nhờ người đứng tên sổ đỏ là vi phạm pháp luật?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là những căn cứ minh chứng cho quyền của chủ sử dụng đối với tài sản bất động sản của mình. Tuy nhiên thì trên thực tế có không ít các trường hợp nhờ người khác đứng tên để mua đất.


Theo Khoản 16 điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất là những giấy tờ pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất hợp pháp với người có quyền sở hữu”. Vậy, xét theo góc độ pháp lý, việc nhờ người đứng tên trong sổ đỏ là trái với quy định của pháp luật.

Khi nhờ người đứng tên trên giấy chứng nhận thì pháp luật và Nhà nước đã thừa nhận quyền sở hữu của người đó đối với bất động sản, trong khi thực tế họ không phải là chủ sở hữu thật sự. Vậy, nếu không chứng minh được quyền sở hữu và sử dụng đất thật sự thì đương nhiên bạn không được công nhận quyền có thể dẫn đến mất trắng tài sản do mình bỏ tiền ra mua. Ngay cả trong trường hợp chứng minh được mình là chủ sở hữu thì bạn cũng chịu nhiều thiệt hại về thời gian và tiền bạc trong quá trình tranh chấp.

Chính vì vậy, để tránh gặp các rủi ro ngoài ý muốn, bạn không nên nhờ người khác đứng tên khi mua nhà đất. Nếu trong trường hợp bắt buộc, bạn nên cân nhắc kỹ và lập những cam kết và thỏa thuận rỏ ràng, lưu trữ những hóa đơn chứng từ để trong trường hợp cần thiết phải chứng minh bạn là chủ sở hữu thật sự.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG