Nhà ở hình thành trong tương lai cần được bảo lãnh tài chính

Nhà ở hình thành trong tương lai cần được bảo lãnh tài chính

Nhà ở hình thành trong tương lai chưa được ngân hàng thương mại bảo lãnh tài chính thì có được mở bán hoặc cho thuê hay không?


Điều kiện để mua bán hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, tại điều 56 về điều kiện mở bán hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai quy định rằng: chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi mở bán ra thị trường hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lại phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh các nghĩa vụ tài chính. Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà theo tiến độ đã cam kết với khách hàng thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền đã ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

>>> Nguyên tắc "vàng" cần nhớ khi mua nhà ở hình thành trong tương lai

Trước khi tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hay thuê nhà thì chủ đầu tư có trách  nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh dự án cho khách hàng. Đây là điều kiện cần để có thể mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Thủ tục bảo lãnh trong mua bán và cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc bảo lãnh ngân hàng theo thông tư 13/2017/TT-NHNN, được sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư số 07/2015/TT-NHNN ban hành ngày 25/6/2015.

Theo số 4 điều 12 quy định về bảo lãnh trong mua bán và cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai có trình tự thực hiện như sau:

Thứ nhất: Căn cứ vào đề nghị của chủ đầu tư dự án hoặc bên bảo lãnh đối ứng thì ngân hàng thương mại tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm định và đưa ra quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư

Thứ hai: Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư ký kế hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

- Hợp đồng bảo lãnh được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh

- Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của khách hàng và các khoản tiền khác mà chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho khách hàng theo hợp đồng mua bán hay thuê đã được ký kết khi đến thời hạn bàn giao nhà như đã cam kết nhưng lại chưa bàn giao được.

- Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi toàn bộ các cam kết bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực.

>>> Những lưu ý pháp lý khi mua nhà đất

Thứ ba: Ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh cho từng bên mua

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán hoặc cho thuê, chủ đầu tư phải gửi cho ngân hàng thương mại hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng do chủ đầu tư gửi lên, ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam kết bảo lãnh và gửi cho bên mua.

- Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới hình thức thư bảo lãnh cho từng bên mua

- Thời gian hiệu lực của cam kết bảo lãnh được tính kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời gian giao và nhận đã được cam kết quy định trong hợp đồng mua bán và thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Vậy, nếu chưa thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại mà chủ đầu tư đã mở bán hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai thì sẽ bị xử phạt.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG