Người nước ngoài có được mua nhà đất tại Việt Nam không?

Người nước ngoài có được mua nhà đất tại Việt Nam không?

Người nước ngoài có được mua nhà đất tại Việt Nam không? Điều kiện và hồ sơ thủ tục giải quyết như thế nào?


Những ai có quyền mua nhà đất tại Việt Nam?

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Pháp luật vè quốc tịch
  2. Cơ sở tôn giáo bao gồm chùa chiền, nhà thờ, nhà nguyện,thánh đường, tu viện, các cơ sở của tôn giáo
  3. Hộ gia đình, cá nhân trong nước
  4. Tổ chức trong nước
  5. Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn và có đặc điểm dân cư tương đồng nhau.
  6. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao bao gồm bộ ngoại giao, đại sứ quán, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài được Chính phủ Việt Nam thừa nhận có chức năng ngoại giao; cơ quan đại diện của Liên hợp quốc, liên Chính phủ….
  7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài bao gồm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sát nhập, mua lại theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định thì người nước ngoài chỉ có quyền sở hữu nhà đất tại Việt Nam dưới hai hình thức một là đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án dựa vào quy định Pháp luật hiên quan; hai là mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở thương mại trong đó có căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ các khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện và thủ tục để người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam như thế nào?

Nếu có đầy đủ giấy tờ chứng minh đối tượng và đáp ứng điều kiện được sở hữu nhà theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị và không thuộc diện được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Vậy, người nước ngoài được phép mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở trừ khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng theo quy định của Chính phủ. Cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của mỗi tòa chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tấ cả các tòa chung cư này.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG