Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Với nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao, hàng loạt dự án khu đô thị, chung cư ra đời để đáp ứng tối đa yêu cầu của thị trường bất động sản. Như chúng ta đều biết đối với các căn hộ chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất được gọi chung là “Sổ đỏ” cho người mua căn hộ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thực tế như mua căn hộ chung cư được hình thành ở tương lai chưa được bàn giao hoặc đã được bàn giao nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì bất cứ lý do gì mà người mua muốn bán căn hộ chung cư đó, thì phải làm thế nào?


Vậy, trong trường hợp này chúng ta nên làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Đối tượng nào được quyền chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư?

- Cá nhân hoặc tổ chức mua căn hộ chung cư của chủ đầu tư đã được bàn giao nhà ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cá nhân hoặc tổ chức mua căn hộ chung cư của chủ đầu tư nhưng chưa được bàn giao nhà

- Cá nhân hoặc tổ chức mua căn hộ chung cư chưa được bàn giao nhà cũng chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Thứ hai: Để chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cần những điều kiện gì?

- Việc chuyển nhượng hợp đồng cần phải thực hiện chuyển nhượng theo từng căn hộ riêng lẻ

- Trong trường hợp, Hợp đồng mua bán bao gồm nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn trong hợp đồng đó. Nếu trường hợp chỉ muốn chuyển nhượng một hoặc một số căn thì phải ký lại hợp đồng mua bán hoặc ký kết thêm Phụ lục hợp đồng mua bán cho những căn định chuyển nhượng trước khi thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng.

Thứ ba: Thủ tục và trình tự chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần phải ký kết văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 Thông tư 19/2016/TT-BXD có những nội dung sau:

 • Giá chuyển nhượng, thời hạn và các phương thức thanh toán
 • Thông tin đầy đủ về các bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
 • Ngày, tháng, năm, số Hợp đồng mua bán giữa bên chuyển nhượng với Chủ đầu tư
 • Quyền lợi và nghĩa vụ các bên

- Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán được lập thành 07 bản, trong đó: 03 bản nộp cho chủ đầu tư, 01 bản cho Cơ quan thuế, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản cho bên chuyển nhượng và 01 bản cho bên nhận chuyển nhượng.

- Hồ sơ nộp công chứng bao gồm:

 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của các Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng
 • 07 bản chính Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng
 • Bản chính hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
 • Các giấy tờ khác do cơ quan công chứng yêu cầu

- Hai bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp lệ phí, thuế tại Cơ quan thuế

- Nộp hồ sơ xin xác nhận của chủ đầu tư bao gồm:

 • Biên lai nộp Thuế
 • 5 bản chính văn bản chuyển nhượng
 • Bản chính của hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với chủ đầu tư
 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của các bên

- Sau khi chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và bàn giao đầy đủ các hồ sơ chứng từ thì việc chuyển nhượng đã thành công. Bên nhận chuyển nhượng chính thức trở thành chủ sở hữu căn hộ chung cư và sẽ được chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG