Mẫu thiết kế các tầng tại dự án Pruksa Town

Dưới đây là mẫu thiết kế các tầng tại khu nhà 3 tầng và khu nhà 5 tầng thuộc dự án Pruksa Town Hoàng Huy, Hải Phòng.

Các mẫu thiết kế các phòng tầng 1, tầng 2, tầng 3 khu tòa nhà 3 tầng nhà ở xã hội Pruksa Hoàng Huy.

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 3 tầng

Các mẫu thiết kế các phòng tầng 1, tầng 2, tầng 3 khu tòa nhà 5 tầng nhà ở xã hội Pruksa Hoàng Huy.

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 1 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 2 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng

Mẫu thiết kế tầng 3 - tòa nhà ở xã hội 5 tầng
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG